Berriro utzi dituzte gutxieneko pentsioak estakadan. Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren erabakiei kritika

Manifestación pensionistas

Euskal Herriko Pentsionisten Mugimendua.- Akordioaren puntuak:

 1. Pentsioak KPlren igoeraren arabera errebalorizatuko dira; Pentsiodunen Mugimenduaren mobilizazioen hasieratik lortutako aldarrikapena, dirudienez orain lege bihurtuko dena.
 2. 2013ko erreformaren Iraunkortasun-Faktorea indargabetu da, Eta Belaunaldien Arteko Ekitate-Faktorea jarriko da haren ordez. Faktore hori 2021eko azaroaren 15erako prest egon beharko da, eta Gobernuaren eskutik jarriko da indarrean 2027an.
 3. Lan-bizitza luzatzea sustatuko da, Gizarte Segurantzaren kontura gehienez 12.000 euroko txekea ordainduz edo pentsioaren urteko % 4ko gehikuntza eginez. CEOEek proposamenaren alde egin dezan, adostu dute Gizarte Segurantzak bere gain hartuko duela langilearen enpresa-kotizazioaren %75, 62 urte baino gehiagorekin, gaixotasunagatiko lanbajako prozesuetan.
 4. Erretiro aurreratuaren koefiziente murriztaileen gehikuntza, erretiroa 1,2,3, 23 edo 24 hilabete lehenago hartzen dutenentzat, pentsioaren % 21eko murrizketaraino irits daitekeelarik, gainerakoentzat murrizten den bitartean; koefiziente horiek zigor garbiaren gaineko aipamen altuenei aplikatuko zaizkie, eta ez oinarri arautzailearen gainekoel; neurri hori 2024ra arte atzeratzen da indarrean sartzea, eta 10 urteko aldi iragankor baterako finkatzen da.
 5. Hitzarmenean finkatutako nahitaezko erretiroa 68 urtera arte luzatzen da; neurriak ez die eragingo 202lean kaleratutako pertsonel; erretiro-adin arrunta aplikatzen jarraitu ahal izango da egoera jakin batzuetan, hala nola langilea lanaldi osoko kontratu mugagabearen bidez ordezkatzea, eta emakume gutxi kontratatzen den sektoreetan, baldin eta langileak pentsioaren % 100 jasotzeko eskubidea badu.
 6. Akordioan ez da aipatzen pentsioaren %100 eskuratzeko 35 urteko kotizazioa handitzea; hala ere, 2022ko abenduaren 31ko erreformaren bigarren faserako "karrera profesional berrietara egokitzea" adosten da.
 7. Planteatzen da parekatzea izatezko bikoteentzako alarguntza-pentsioa eta prestakuntzaprograma guztien kotizazio-eskubidearen hedapena eta familia-zaintzaileen hitzarmen berezien hobekuntza.
 8. Gizarte Segurantzaren Legea aldatuko da, urtero Estatuko Aurrekontu Orokorretatik Gizarte Segurantzara BPGren %2 transferitzeko; akordioaren arabera, ordea, Estatuak konpromisoa hartzen du Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren finantza-oreka bermatzeko, Estatuko Administrazio Orokorraren bitartez, baldin eta GSLren 109 ez dira nahikoak, BPGren % 2ko neurri horrekin sistemak 2050erako beharko duen gehikuntza gehigarriaren erdia baino ez da estaltzen.

ONDORIOA

Logikoa denez, positibotzat jotzen dugu pentsioak urteko batez besteko KPlaren arabera handitzea; pentsiodunen mobilizazioen hasieratik lortutako konkista (baina ez da behin betiko bermatzen, 5 urtean behin berrikusiko baita). Halaber, positiboa iruditzen zaigu maileguen ordez transferentziak eta izatezko bikoteei, kotizazio-eskubidearen hedapenari eta familiako zaintzaileen hitzarmen berezien hobekuntzari buruzko puntuak jartzea.

Baina ZEParen aurkako mehatxuek bere horretan jarraitzen dute

 • Enpresa-plan pribatuen bidez PSParen pribatizazioa mantendu egingo da, eta hemendik aurrera zehazten hasiko da, erreformaren bigarren zatian sartzeko.
 • T.P.aren bigarren gomendioa bera ahaztu da, azken urteetan pentsioen erosahalmena berreskuratzeko aukera planteatzen duena.
 • Iraunkortasun Faktorea formalki indargabetzen da, baina akordioaren sinatzaileek onartu egiten dute, eta horren ordez beste Faktore bat jarriko da, belaunaldien arteko ekitate Indizea, 2011ko erreforman inspiratua. Horrek eragin negatibo bera izango du (beldur gara) pentsio berrie: dagokienez, eta pentsio berriak modu jarraituan eta metatuan murriztuko dira, printzipio berberetan oinarritzen delako.
 • Erretiro aurreratuaren koefiziente murriztaileak handitzea onartzen da, edo koefiziente horiek pentsio garbiaren gainean aplikatzea, eta ez pentsioak murrizteko oinarri arautzailearen gainean, eta ez da aipatzen 40 urte kotizatuta dituzten koefiziente horiek indargabetzea eskatzen zuten Legez Besteko Proposamenaren eskakizuna.
 • Pentsioak finantzatzeko bermeen arazoa konpondu gabe dago, finantzaketa-1turriak bereiztea kontabilitate-mugimendu hutsa izan daiteke. Estatuak pentsio publikoak bermatuko balitu ere, 202lean egindako transferentziak (13.929 milioi euro) eta sistemaren egungo gastuak transferitzeko hurrengo urteetan egin nahi direnak ez dira nahikoak.
 • Sistemaren finantza-egonkortasunari buruzko ziurgabetasuna mantendu egiten da, baldin eta lan-erreforma indargabetzen ez bada, kalitatezko enpleguaren aldeko apustu irmoa egiten ez bada eta Estatuak Gizarte Segurantzarekin duen zorra aitortzen ez bada. Ziurgabetasun hori pentsio publikoak murrizteko erreforma berriak bultzatzeko erabiliko da.
 • % 100era iristeko behar diren kotizazio-urteen igoerak indarrean jarraitzen du, urtebete atzeratzen da eta izena aldatzen da.
 • Ulertezina da gutxieneko pentsioen gehikuntza nabarmenari buruzko aipamenik ez egitea; pentsio horiek LGSren gehikuntza-ehunekoarekin gutxienez handitu behar ziren, LGSren parekoak izan behar zuten eta Europako Gutun Sozialak LGSrako ezarritako nahikotasun-maila lortu behar zuten, 1080 euroko gutxieneko pentsiotik hasita.
 • Onartezina da inolako urratsik ez egitea pentsioetan generoen arteko aldea desagerrarazteko, emakumeek pentsio duin eta nahikoa izateko duten eskubide subjektiboa finkatuz eta alarguntza-pentsioa hobetuz.
 • Lortutako akordioak 2011ko erreformaren pentsioen murrizketak berresten ditu; Jasangarritasun Faktorearen izena aldatzen du, baina bere funtsari eusten dio; PSP pribatizatzeko eta murrizketa berriak egiteko atea zabalik uzten du, eta ez du bermatzen PSPrentzako finantzaketa nahikoa; gure aldarrikapen gehienak egiteke daude oraindik maileguengatik metatutako Gizarte Segurantzaren zorra bere gain hartzeari buruz.

Pentsiodunen Mugimenduak 2013ko erreforma indarrik gabe uztea lortu dugu eta kalean jarraitu behar dugu garaipen berriak lortzeko. Mobilizatzea da gure bermerik onena, eta ez dugu onartzen egiten ari garen eraberritzean harrizko sukaldari izatea.

BATAK ALA BESTEAK GOBERNATU, GUK PENTSIO PUBLIKOAN DEFENDATU

Etiquetas: