Osoko bilkuraren balorazioa eta Hondarribiko Udalari eskaera

Foto: View from Zaldunborda. Autor: Joxemai Fuente: wikimedia.org

Eguzki eta Bidasoaldeko Lagunak.- Ingurumenaren alderdiari dagokionez, plataforman dauden ingurumen-taldeek EAJk osoko bilkuran izan duen jarrerari buruz egiten dugun balorazioa erabat negatiboa da. Txomin Sagarzazu alkatearen adierazpenak hipokresia-ariketa argia dira, errealitatearekin zerikusirik ez duena. Zabortegi zaharraren zigilatzea ingurumen onura gisa saldu nahi izatea, eusten ez den falazia bat da, eta adimena iraintzea.

Teknikoki eta zientifikoki oso onartuta dago ingurune naturalean degradatutako eremuetan esku hartzeko ezinbestekoa dela eremu hori bere egoera naturalera itzultzea, kasu honetan, lurzoruen deskontaminazio sakon baten bidez. Eta hori da, hain zuzen ere, alkate jaunak horri uko egin diezaiogun eskatzen diguna. Gainera, deskontaminazio lanak ez daude zuzenean lotuta mega outlet-aren proiektuarekin, hori baieztatzea egiari muzin egitea da. Obra horiek duela urte asko erabaki ziren, eta eremu horretan mega outlet bat, parke tematiko bat edo lorategi botaniko bat jartzea alde batera utzita egin behar dira.

Etsigarria da arduradun publiko batengandik ingurugiro abantaila bezala justifikatzea, justu kontrakoa eragiten duen proiektu bat. Gainera, modu zinikoan egiten du, gune horretan dauden ingurumen-balioak ezagutzen dituelako. Espediente honetan dauden txostenek balio horiek argi eta garbi jasotzen dituzte. Hala ere, modu kontzientean jarduten du kontrako norabidean.

Habitatak (batzuk interes komunitariokoak), flora, korridore ekologikoaren existentzia (tamaina txikikoa eta funtzio mugatukoa) eta haren moteltze-eremua, Natura 2000 sareko Jaizkibel eta Aiako Harria eremuak lotzen eta koherentzia ematen dituena, hegazti migratzaileak, oso kaltetuta geratuko dira proiektu honen bultzadari eutsiz gero. Azalera natural handi bat artifizializatzeak ingurumenean eragiten dituen ondorio kaltegarriez gain, proiektuari lotutako jarduerak sortuko duen kutsadura atmosferikoa, akustikoa eta luminikoa eragindakoak gehitu behar dira. Ez da hutsala ibilgailuen trafikoaren hazkunde neurrigabea, berez mugikortasun jasangarriaren printzipioaren aurkako jarduera baita, berotegi-efektuko gasen emisio handiak eraginez erregai fosilak erabiltzeagatik eta kutsadura akustiko handia eraginez. Ez nahastu, berotegi-efektuko gasen isurketak murriztea (CO2) da klima-aldaketaren eta berotze globalaren aurka borrokatzeko plan guztien helburua, ez horiek handitzea, hori baita mega proiektu honek eragingo duena.

Pentsatu nahi dugu Eusko Jaurlaritzak 2030erako ingurumen-helburuei, larrialdi klimatikoari eta abarri buruz egiten duen publizitatea jarrera arduratsu baten ondorio dela, eta jarrera horrek egitura guztiak kutsatu eta behartzen dituela, eta ez marketin-kanpaina soil bat. Zentzu horretan, sinistu nahi dugu Eusko Jaurlaritza ez dela prest egongo mega outlet-aren proiektu honek larrialdi klimatikoari buruzko bere politika globala zalantzan jar dezan.

Alkateak mega proiektu hori bultzatzea ez dator bat bere alderdiak Gasteizen onartuko dituzten aurrekontuen bidez eta duela gutxi Madrilen egindako klimari buruzko goi-bileran parte hartuz defendatzen duen politika berdearekin. Ez gaitezen engaina, 70.000 m2 hormigoiz estaliz artifizializatzeak Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu berdeak gris ilun bihurtzen ditu, proiektu honek maila guztietan (ingurumena, gizartea, etab.) ematen digun etorkizuna bezala, eta bere diskurtso ekologista falazia hutsa bihurtzen du.

Horregatik guztiagatik, Hondarribiako Udalari eta agintari eskudunei eskatzen diegu koherenteak izan daitezela eta ez dezatela proiektu hau baimendu, 211/2011 Dekretuaren 2. artikulua aplikatuz eta betez, zeinak Garapen Iraunkorrari buruz honakoa ezartzen baitu:

  1. Lurzorua zentzuz erabiltzea eta dagoeneko artifizializatuta dauden lurzoruen erabilera intentsiboa lehenestea, lurzoru naturala urbanizaziotik babestuz.
  2. Hiri-bereizketa eta -sakabanatzea saihestea, bai eta mugikortasun induzitua ere, irisgarritasuna erraztuz, lurzoruaren erabilerak eta mugikortasuna modu integratuan planifikatuz eta hiri-egitura trinko, sendo eta konplexuak sustatuz.
  3. Baliabide naturalen erabilera jasangarria sustatzea: ura, energia, lurzorua eta materialak.
  4. Habitatak eta espezieak, natura-ingurunea eta konektibitate ekologikoa zaintzea eta hobetzea.
  5. Paisaiak eta kultura-ondarea zaintzea eta hobetzea.
  6. Energia aurreztea, energia berriztagarrien eraginkortasuna eta erabilera eta kogenerazioa sustatzea.
  7. Aire garbia eta zarata-maila altuen eta argi-kutsaduraren eraginpean dauden biztanleen murrizketa bermatzea.

Etiquetas: 

 

Angulaberria.info ez da angulaberria talde editorialaren izenpean ez dagoen iritziez erantzule egiten. Gure desira era guztietariko debate aberasgarriak bultzatzea da.